a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

Simulatie box

Een simulatie die de ogen opent

De Ander is een simulatie ontwikkelt voor de festivalorganisatie. 

In De Ander wordt inclusiviteit ter sprake gebracht door exclusiviteit bloot te leggen. De Ander is een simulatie bestaande uit vijf waargebeurde ervaringen van professionals uit de evenementen sector. In de simulatie wordt ieder verhaal aan de deelnemer verteld. De deelnemer wordt uitgedaagd om dezelfde emotie als de verteller te ervaren. Deze ervaring is de start voor een gesprek over inclusiviteit in de eigen organisatie.

Aldus Eurosonic Noorderslag

‘Het is een onderwerp dat heel belangrijk is en waar mensen toch nog wat handvatten voor nodig hebben. Dit begint met het tastbaar maken van wat het nou eigenlijk is. Dat is in De Ander in een vorm gegoten die heel waardevol is.’